Category: Norma Shearer

Norma Shearer publicity photos for “Lady o…

Norma Shearer publicity photos for “Lady of the Night” (1925)   

twixnmix: Norma Shearer and Conrad Nagel in …

twixnmix:

Norma Shearer and Conrad Nagel in The Divorcee (1930)

twixnmix: Norma Shearer, Joan Crawford and R…

twixnmix:

Norma Shearer, Joan Crawford and Rosalind Russell publicity photos for The Women (1939)

Norma Shearer, Joan Crawford and Rosalind Ru…

Norma Shearer, Joan Crawford and Rosalind Russell publicity photos for The Women (1939)

Norma Shearer and Robert Montgomery in The D…

Norma Shearer and Robert Montgomery in The Divorcee  (1930)