twixnmix: Sharon Tate and Roman Polanski photo…

twixnmix:

Sharon Tate and Roman Polanski photographed by John Kelly, 1968.