twixnmix:

twixnmix:

Tyra Banks and John Singleton (1995)